«Σχολική Διαμεσολάβηση – Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων στο σχολείο»

      Το Τμήμα Αγωγής Υγείας καλεί τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, που αφορά στην πρόληψη & αντιμετώπιση φαινομένων βίας & σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο, καθώς και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο με το ίδιο θέμα σε εκπαιδευτική συνάντηση την Τρίτη 29/3 και ώρα 14.30 σε αίθουσα της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

     Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία και ο προγραμματισμός δράσης με τη λήξη του σχολικού έτους.

 

Παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη συνάντηση.

Γραφείο Αγωγής

logo

Copyright © 2015. Τμήμα Αγωγής Υγείας. All Rights Reserved.