Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για αποστολή των τελικών εκθέσεων και του παραδοτέου υλικού για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας μέχρι 15 Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποσταλεί τόσο η έκθεση όσο και οτιδήποτε άλλο σχετικό παραγόμενο κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων υπηρεσιακά και όχι ηλεκτρονικά. Για όσα προγράμματα δεν ολοκληρώθηκαν παρακαλούμε αποστείλατε σχετικό έγγραφο.

 

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα τελικής έκθεσης.

Τελική έκθεση

Γραφείο Αγωγής

logo

Copyright © 2015. Τμήμα Αγωγής Υγείας. All Rights Reserved.