ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για αποστολή των τελικών εκθέσεων και του παραδοτέου υλικού για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας μέχρι 15 Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποσταλεί τόσο η έκθεση όσο και οτιδήποτε άλλο σχετικό παραγόμενο κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων υπηρεσιακά και όχι ηλεκτρονικά. Για όσα προγράμματα δεν ολοκληρώθηκαν παρακαλούμε αποστείλατε σχετικό έγγραφο.

 

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα τελικής έκθεσης.

Τελική έκθεση

Εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα:

«Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Το τμήμα Αγωγής Υγείας καλεί τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πρόγραμμα με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , σε εκπαιδευτική συνάντηση την Πέμπτη 31/3 και ώρα 14.30 στην αίθουσα της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή των προγραμμάτων στο κάθε σχολείο και ο προγραμματισμός δράσης με τη λήξη του σχολικού έτους.

Παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη συνάντηση .

4η Εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα:

«Σχολική Διαμεσολάβηση – Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων στο σχολείο»

      Το Τμήμα Αγωγής Υγείας καλεί τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, που αφορά στην πρόληψη & αντιμετώπιση φαινομένων βίας & σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο, καθώς και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο με το ίδιο θέμα σε εκπαιδευτική συνάντηση την Τρίτη 29/3 και ώρα 14.30 σε αίθουσα της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

     Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία και ο προγραμματισμός δράσης με τη λήξη του σχολικού έτους.

 

Παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη συνάντηση.

Γραφείο Αγωγής

logo

Copyright © 2015. Τμήμα Αγωγής Υγείας. All Rights Reserved.